تست میلگرد

 

تست میلگرد باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود. برای تعیین میزان درصد ازدیاد طول بعد از شکست،A5، طول موثر اولیه (طول مبنا) باید ۵ برابر قطر اسمی و برای A10 طول موثر اولیه (طول مبنا) باید ۱۰ برابر قطر اسمی انتخاب شود. همچنین برای تعیین میزان درصد ازدیاد طول کلی در حداکثر نیرو، Agt، نشانه گذاری هایی با فواصل مساوی باید بر روی طول آزاد نمونه آزمون ایجاد شود. فاصله میان نشانه گذاری ها باید ۵، ۱۰ یا ۲۰ میلیمتر متناسب با قطر میلگرد انتخاب گردد. برای تعیین ویژگی های کششی، میزان سطح مقطع اسمی میلگرد باید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه هایی که از محصول تولید شده نوردی با روش خنک کاری و برگشت تحت کنترل (نظیر روش ترمکس) برداشته می شود باید مستقیماً و بدون هیچگونه عملیات اضافی از جمله تراشکاری، مورد آزمون کشش قرار گیرد.

در صورتی که نمونه های آزمون کشش تراشکاری شوند، باید ضریب تبدیل محاسباتی مربوط به نمونه نوردی تراشکاری شده را با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون اعمال نمود.

 آزمون خمش میلگرد

آزمون خمش باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود. نمونه آزمون باید تا زاویه ای میان ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه حول فک خمش متناسب با قطر میلگرد خم شود

 

ویژگی های خستگی میلگرد

در صورت توافق انجام آزمون خستگی میان تولید کننده و خریدار، تولیدکننده باید نشان دهد که ویژگی های خستگی تحت نیروهای محوری میلگردهای تولیدی آن در محدوده نوسان های کششی می باشد.

شرایط آزمون، عدد یا اعداد تعریف شده برای سیکل های تنشی (چرخه های بارگذاری)، دامنه یا دامنه های تنش اعمالی σa2 و حداکثر میزان تنش یا تنش های اعمالی σmax باید در زمان سفارش گذاری مورد توافق میان تولیدکننده و خریدار قرار گیرد.

ویژگی های جوش پذیری میلگرد

قابلیت جوش پذیری میلگردها بر اساس کربن معادل بدست آمده از ترکیب شیمیایی مذاب ریخته گری میلگرد و یا ترکیب شیمیایی مندرج در گواهینامه فنی خواهد بود

 

تست میلگرد

 

 

 

 

 

 

 

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه يكتا آزمون ايرانيان می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.